ธนากร
ชินอุดมพร
บัญชีรายชื่อ
#89
เลือกเปลี่ยนแปลง
เลือกก้าวไกล
ถึงพี่น้องประชาชน
หากคุณยังลังเล เบื่อการเมือง และเชื่อมาตลอดว่าการเมืองคือเรื่องของการหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ผมเองก็เคยเชื่ออย่างนั้น จนกระทั่งได้พบกับพรรคการเมืองพรรคนี้
พรรคก้าวไกล ที่ตั้งใจทำงานหนักจริงจังกับการเป็นตัวแทนประชาชน เสียสละตัวเอง และ ยึดถืออุดมการณ์เพื่อประชาชน ผมเลิกปฏิเสธการเมือง เพราะการเมืองคือเรื่องของคนทุกคน ก้าวไกลคือคำตอบเดียวของการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การทำงาน
เป็นเจ้าหน้าการตลาด ไปจนถึงรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดตราสารทุน ของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด มหาชน ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
อายุ
42 ปี
โซเชียลมีเดีย
ธนากร
ชินอุดมพร
บัญชีรายชื่อ
#89
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค