ปุณณเมธ
อ้นอารี
บัญชีรายชื่อ
#79
รัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชน
ที่ดิน
อ่อนน้อมต่อประชาชน
แข็งกร้าวต่อเผด็จการ
เรียนประชาชนที่เคารพทุกท่านครับ
ผมเป็นคนธรรมดา ไม่ได้มีชื่อเสียง ไม่มีสังกัดบ้านใหญ่ ไม่ได้เป็นผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ แต่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยและอยากเห็นประเทศชาติก้าวหน้า พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาเข้ามาทำงานทางการเมือง และนโยบายของพรรคเป็นนโยบายที่รับฟังจากเสียงสะท้อนของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ก้าวไกลพร้อมทำงานครับ
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล พิษณุโลก
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แสดงเพิ่มเติม (1)
การทำงาน
อดีตคณะกรรมการจังหวัด พรรคอนาคตใหม่ จังหวัดพิษณุโลก (2561-2563)
อดีตเลขานุการ ส.ส.เกษมสันต์ มีทิพย์ (2562-2564)
อดีตที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการ พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร (2564-2566)
คณะกรรมการจังหวัด พรรคก้าวไกล จังหวัดพิษณุโลก (2565-ปัจจุบัน)
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
33 ปี
โซเชียลมีเดีย
ปุณณเมธ
อ้นอารี
บัญชีรายชื่อ
#79
รัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชน
ที่ดิน
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค