โจเซฟ
เฮสดาร์ซัน
บัญชีรายชื่อ
#72
กองทัพ & ความมั่นคง
เศรษฐกิจมหภาค
การต่างประเทศ
เราจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราแสวงหา ให้ประจักษ์ถึงวาจาที่เรากล่าว
ถึงพี่น้องประชาชน
เพราะเรียนมาในหลักสูตรนานาชาติและยังได้ไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็ก ทำให้ผมได้ซึมซับแนวการศึกษาที่เป็นอิสระ ทั้งความคิด การแสดงออก วัฒนธรรม เห็นความสำคัญของภาษาที่สองและที่สาม (สำหรับผมคือ อังกฤษและฝรั่งเศส) ในศควรรษแห่งการเชื่อมโยงทั้งโลกเข้าหากัน
ในระหว่างที่อยู่นอกไทย ผมได้ซึมซับถึงความเจริญก้าวหน้าที่เปิดกว้างทั้งสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์ เศรษฐกิจ การเมือง
ด้วยความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งงานที่ผมทำ ผนวกกับความสนใจในด้านประวัติศาสาตร์และการปกครองเพื่อศึกษาโครงสร้างสังคม วันนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ ก้าวไกล ก้าวหน้า เท่าทันโลก
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบัญชี หลักสูตรบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสแห่งกรุงเทพ (LFIB)
การทำงาน
ที่ปรึกษาธุรกิจ, บริษัท เอคเซนเชอร์ (2564-ปัจจุบัน)
อายุ
24 ปี
โจเซฟ
เฮสดาร์ซัน
บัญชีรายชื่อ
#72
กองทัพ & ความมั่นคง
เศรษฐกิจมหภาค
การต่างประเทศ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค