สิทธิพล
วิบูลย์ธนากุล
บัญชีรายชื่อ
#9
เศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจชุมชน
SME
เพื่อประเทศที่ดีกว่านี้
เพื่อลูกหลานของเรา
กราบเรียนประชาชนที่เคารพรัก
ผมมีเป้าหมาย 3 ข้อ ในการเข้ามาทำงานการเมือง
1. ในฐานะพ่อ: อยากเห็นลูกเติบโตในประเทศที่ดีกว่านี้
2. ในฐานะอาจารย์: อยากเห็นคนรุ่นใหม่ยังมีความหวังกับประเทศนี้
3. ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง: อยากเห็นคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เข้าถึงโอกาสมากขึ้น
ทั้ง 3 เรื่องจะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่แก้ไขระดับนโยบายหรือโครงสร้าง เพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยดีกว่านี้ แข่งขันได้มากกว่านี้ ทั้งกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง คิดถึงคนตัวเล็กตัวน้อยและธุรกิจรายย่อยในสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่
อยากเชิญชวนทุกคน มาร่วมเปลี่ยนประเทศด้วยกันครับ
กาก้าวไกล เพื่อตัวเราเอง และลูกหลานของเรา
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษา/ประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
การทำงาน
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท (2559-2566)
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (2564-2566)
กรรมการกำกับโครงการการจัดทำข้อเสนอแนวทางการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการชดเชยให้มีการตอบแทน (offset)
สำหรับการเจรจากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2565-2566)
แสดงเพิ่มเติม (3)
อายุ
40 ปี
สิทธิพล
วิบูลย์ธนากุล
บัญชีรายชื่อ
#9
เศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจชุมชน
SME
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค