ณภัทร
สิทธิอัฐกร
บัญชีรายชื่อ
#66
กองทัพ & ความมั่นคง
เศรษฐกิจมหภาค
การต่างประเทศ
อนาคตใหม่สดใส
พัฒนาไทยก้าวไกล
จากใจผมถึงปวงชนชาวไทยทุกท่าน
ผมได้ร่วมเดินทางตามอุดมการณ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกล พรรคการเมืองที่ยืนยันสิ่งเดียวกัน นั่นคือพรรคของผู้คนและการเดินทาง และเป็นการเดินทางเพื่อไปถึงเป้าหมายประเทศที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด เพื่อประเทศไทยที่ “การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต”
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศิลป์-ฝรั่งเศส)
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Université Toulouse 1 Capitole (ประเทศฝรั่งเศส)
การทำงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชัยชุมพล จำกัด (2559-ปัจจุบัน)
เจ้าของร้าน RICH watches และผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาข้อมือเครือ Swatch Group (2561-ปัจจุบัน)
ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (2562-2564)
ที่ปรึกษาฯ กรรมธิการพาณิชย์ฯ (2564)
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
33 ปี
โซเชียลมีเดีย
ณภัทร
สิทธิอัฐกร
บัญชีรายชื่อ
#66
กองทัพ & ความมั่นคง
เศรษฐกิจมหภาค
การต่างประเทศ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค