ปริวรรตน์
จิรพุฒิรัศมิ์
บัญชีรายชื่อ
#74
กระบวนการยุติธรรม
การเงิน
การต่างประเทศ
มองไกล
มั่นใจ
มุ่งมั่นรับใช้ประชาชน
ถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
ประสบการณ์ของผมคือการได้อยู่อาศัย ได้เรียนและทำงานสร้างธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลานาน เมื่อมองคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศอื่นที่ผมเคยอยู่ พวกเขาทั้งมีความสุข มีความหวังในชีวิต มีทุกโอกาสที่ควรจะมี แต่พอหันกลับมามองประเทศไทย คนไทยอยู่ตรงไหนในสายตารัฐ ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมีรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายสร้างความสุขประชาชนเพื่อเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศทั้งวันนี้และอนาคต
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท Master of International Trade Law , University of Technology Sydney Australia
ปริญญาโท Master of Law (International Law), University of Technology Sydney Australia
แสดงเพิ่มเติม (2)
การทำงาน
ประธานกรรมการบริษัท CRR Thaifood Co,LTD
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Gold Trading
ผู้อำนวยการ Compliance and Risk Management
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Derivative Market บริษัทหลักทรัพย์ ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อายุ
44 ปี
ปริวรรตน์
จิรพุฒิรัศมิ์
บัญชีรายชื่อ
#74
กระบวนการยุติธรรม
การเงิน
การต่างประเทศ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค