ชัยวัฒน์
สถาวรวิจิตร
บัญชีรายชื่อ
#15
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
การเงิน
เศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจก้าวไกล คุณภาพชีวิตคนไทยก้าวหน้า
เรียนประชาชนที่เคารพ
การเมืองที่สร้างสรรค์แบบพรรคก้าวไกลทำให้ผมตัดสินใจเข้ามาร่วมทาง ผมเชื่อว่านี่คือการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้อง การหาทุนทำงานพรรคด้วยขายสินค้าระดมทุน การรับเงินบริจาคจากประชาชน คือการสร้างพรรคที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ คนที่นักการเมืองก้าวไกลต้องตอบแทนจึงไม่ใช่ทุนใหญ่ทุนหนา แต่เป็นพี่น้องประชาชนร่วมอุดมการณ์ที่อยากสร้างการเมืองดี คนที่นักการเมืองก้าวไกลจะถือเสมือนเพื่อนร่วมทาง ฝ่าฟันทำงานเพื่อไปถึงเป้าหมาย การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต ที่เราทุกคนใฝ่ฝัน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาเอก, Doctor of Philosophy (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
ปริญญาโท, Master of Science (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
ปริญญาตรี, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
การทำงาน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร (ตำแหน่งสุดท้าย) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556 - 2566)
Advisor, Bank for International Settlements (BIS), Innovation Hub (2563-2564)
นักวิจัยอาวุโส NEC Corporation, Central Research Labs. (2554-2556)
นักวิจัย Japan Advanced Institute of Science and Technology (2551-2554)
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
42 ปี
โซเชียลมีเดีย
ชัยวัฒน์
สถาวรวิจิตร
บัญชีรายชื่อ
#15
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
การเงิน
เศรษฐกิจดิจิทัล
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค