ญาวีร์
บุตรกระวี
บัญชีรายชื่อ
#45
รัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชน
การต่างประเทศ
การเมืองดี
ปากท้องดี
มีอนาคต
ถึงพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย
เกือบ 9 ปีที่ผ่านมาภายใต้การสืบทอดอำนาจจากรัฐบาลเผด็จการ ไม่เคยมีแผ่นดินงดงามตามที่ใครสัญญาทั้งสิ้น มีแต่คนเพียง 1% ที่ร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆ ถือครองทรัพย์สินส่วนมากของประเทศ ในขณะที่คนอีกมากมายไม่มีแม้แต่คุณภาพชีวิตพื้นฐาน ประเทศที่เรารักซึ่งเคยมีที่อยู่ที่ยืนอย่างสง่างามในเวทีโลกเลือนหายไป ก่อนที่จะสายจนเกินแก้ เรามาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ร่วมกัน คืนทุกโอกาสให้ประชาชนทุกคน อย่าปล่อยให้เป็นอีกทศวรรษหนึ่งที่กำลังจะเลือนหายไป
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
MSc Development Studies, SOAS, University of London
BA Politics and International Relations (English Program), Thammasat University
การทำงาน
ผู้จัดการโครงการสิทธิดิจิทัลในภูมิภาคแม่โขง, เอ็นเกจ มีเดีย, 2564-ปัจจุบัน
ผู้ประสานงานโครงการสิทธิมนุษยชน, เอเชีย เซ็นเตอร์, 2562-2564
เจ้าหน้าที่โครงการ, International Republican Institute, 2561
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ, หนังสือพิมพ์ อาซาฮี, 2560
อายุ
30 ปี
ญาวีร์
บุตรกระวี
บัญชีรายชื่อ
#45
รัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชน
การต่างประเทศ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค